آمریکا پس از برجام چنگ و دندان نشان می‌دهد

امام‌ جمعه مشهد با اشاره به اینکه درندگی آمریکا برای مردم ما ثابت‌ شده است، گفت: دو سال حرف زدند و برجام را امضا کردند و حالا نه‌ تنها تعهدات خود را اجرا نمی‌کنند بلکه تحریم‌ها را بیشتر کرده و چنگ و دندان خود را نشان می‌دهند.