سؤال مهم از مسئولین وزارت خارجه کشورمان این است که آیا مایل‌اند در برابر گستاخی‌های آمریکا پاسخی مقتدرانه بدهند؟+تصاویر

سؤال مهم از مسئولین وزارت خارجه کشورمان این است که آیا مایل‌اند در برابر گستاخی‌های بی‌حدوحصر آمریکا ایستادگی کرده و پاسخی مقتدرانه بدهد؟ آیا نمی‌خواهند اقدامی مقابله‌به‌مثل انجام دهند؟ تا چه زمانی باید این جسارت‌ها را دید و شاهد توهین به مردم ایران شد؟