ستاد مردمی فعالان فرهنگی سیاسی شهرستان لنگرود با مشارکت گروه چندرسانه‌ای خبرگزاری فارس گیلان در گفت وگو با مردم به بررسی ابعاد اقتصادی‌عدم اطاعت از قانون و برابری آن با چند سال جنگ، تحریم، اختلاس و غیره پرداختند. منبع