سازمان بیمه سلامت ایران مطالبات داروخانه ها بابت انتقال منابع ارز ترجیحی دارو تا پایان تیر ماه را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق ماده ٣ (تحت عنوان مبلغ قرارداد) و بند ٢ ماده ٥ (تحت عنوان تعهدات سازمان) از قرار داد نامه یکسان بیمه های پایه با داروخانه ها، ابلاغی سال ١٣٩٤ دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، مبنای پرداخت سازمان بیمه گر پایه به داروخانه، قیمت های اعلامی در پورتال الکترونیک سازمان های مذکور و فرانشیز پرداختی بیمه شدگان بر اساس مصوبه سالانه هیأت وزیران و ضوابط سازمان می باشد.

لذا با توجه به درج مبالغ سهم سازمان و سهم ارز ترجیحی دارو در سامانه های الکترونیک ERX و MDP سازمان بیمه سلامت ایران، پرداخت سهم ارز ترجیحی به استناد قرار دادهای موجود به داروخانه ها انجام شده و خواهد شد و نیازی به عقد قرار داد جدید وجود ندارد.

بنا بر این با توجه به آغاز طرح دارویاری از هفته آخر تیرماه سال جاری، سازمان بیمه سلامت ایران مطالبات داروخانه ها بابت انتقال منابع ارز ترجیحی دارو تا پایان تیر ماه را پرداخت کرده و با ارسال پیامک های جداگانه برای سهم ارز ترجیحی و سهم سازمان، این امر به اطلاع داروخانه ها رسیده است.

لازم به ذکر است، از این پس نیز در پایان هر ماه مطالبات داروخانه ها پرداخت می شود و در این زمینه جای نگرانی نیست.

همچنین با عنایت به اهتمام سازمان بیمه سلامت ایران در تأمین زیر ساخت های لازم و انجام هماهنگی های مورد نیاز در اجرای طرح دارویاری، انتظار می رود مؤسسان محترم داروخانه همچون گذشته همکاری لازم را در اجرای طرح انجام دهند و بیمه شدگان را به سمت تهیه و ارائه نسخه الکترونیک دارو هدایت نمایند.

از سوی دیگر همکاری داروخانه ها در راهنمایی بیماران مراجعه کننده فاقد بیمه پایه درمان به منظور اخذ پوشش بیمه ای یاد شده، کمک ارزنده ای به اجرای طرح دارویاری و بهره مندی بیمه شدگان از مزایای این طرح خواهد نمود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان